(1)
Budajczak, M. Choć można O „niebie”, to słuszniej Bodaj O „chlebie” – między wartościami a Potrzebami Z Perspektywy Pedagogiki społecznej. psn 2022, 2, 95-106.