(1)
Sroczyński, W. Pedagogika społeczna Wobec wartości. psn 2022, 2, 107-120.