(1)
Kamińska, M. Oblicza wolności Edukacyjnej W Perspektywie Zmian oświatowych I społecznych. Między Samowolą a Zniewoleniem. psn 2023, 2, 99-111.