Syrek, E. (2021). Problematyka „spraw zdrowia” w dziełach polskich klasyków pedagogiki społecznej – Heleny Radlińskiej, Aleksandra Kamińskiego, Ryszarda Wroczyńskiego. Pedagogika Społeczna Nova, 1(1), 147-163. https://doi.org/10.14746/psn.2021.1.09