Czasopisma, R. (2022). Stopka redakcyjna. Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), 206. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33914