Syrek, E. (2022). Wiesław Ambrozik, Jerzy Modrzewski (red.), Stanisław Kowalski. Pamięć postaci uczonego i kontynuacje jego dorobku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021. Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), 187–189. https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.11