Theiss, W. (2022). O ideowym dziedzictwie Heleny Radlińskiej. Przybliżenia. Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), 13–31. https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.1