Pilch, T. (2022). Społeczne i polityczne uwarunkowania nierówności oświatowych w Polsce. Geneza – rozmiary – polityka bezczynności. Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), 47–73. https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.3