Budajczak, M. (2022). Choć można o „niebie”, to słuszniej bodaj o „chlebie” – między wartościami a potrzebami z perspektywy pedagogiki społecznej. Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), 95–106. https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.5