Sroczyński, W. (2022). Pedagogika społeczna wobec wartości. Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), 107–120. https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.6