Mosiek, P. (2022). Szkoła, rynek pracy, wsparcie społeczne – dynamika zmian relacyjnych. Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), 137–152. https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.8