Redakcja Czasopisma. (2023). Strona redakcyjna. Pedagogika Społeczna Nova, 2(4), 1–4. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/37309