Redakcja Czasopisma. (2023). Spis treści. Pedagogika Społeczna Nova, 2(4), 5–8. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/37312