Syrek, E. (2023). Styl życia w rodzinie – konteksty socjalizacji w obszarze zdrowia. Pedagogika Społeczna Nova, 2(4), 55–68. https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.03