Witkowski, L. (2023). Wartości między kulturą symboliczną, życiem społecznym i tożsamością ludzką (tropy pedagogiczne z humanistyki stosowanej). Pedagogika Społeczna Nova, 2(4), 69–82. https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.04