Barczykowska, A. (2023). Aktualność koncepcji pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną Marii Łopatkowej. Pedagogika Społeczna Nova, 2(4), 113–123. https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.07