Kamińska, M. (2023). Oblicza wolności edukacyjnej w perspektywie zmian oświatowych i społecznych. Między samowolą a zniewoleniem. Pedagogika Społeczna Nova, 2(4), 99–111. https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.06