Segiet, Katarzyna. 2022. „Od Redaktor Naczelnej”. Pedagogika Społeczna Nova 2 (3):9-10. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33909.