Syrek, Ewa. 2022. „Wiesław Ambrozik, Jerzy Modrzewski (red.), Stanisław Kowalski. Pamięć Postaci Uczonego I Kontynuacje Jego Dorobku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021”. Pedagogika Społeczna Nova 2 (3):187-89. https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.11.