Budajczak, Marek. 2022. „Choć można O „niebie”, to słuszniej Bodaj O «chlebie» – między wartościami a Potrzebami Z Perspektywy Pedagogiki społecznej”. Pedagogika Społeczna Nova 2 (3):95-106. https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.5.