Witkowski, Lech. 2023. „Wartości między Kulturą symboliczną, życiem społecznym I tożsamością Ludzką (tropy Pedagogiczne Z Humanistyki Stosowanej)”. Pedagogika Społeczna Nova 2 (4):69-82. https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.04.