Kamińska, Małgorzata. 2023. „Oblicza wolności Edukacyjnej W Perspektywie Zmian oświatowych I społecznych. Między Samowolą a Zniewoleniem”. Pedagogika Społeczna Nova 2 (4):99-111. https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.06.