Syrek, E. (2021) „Problematyka «spraw zdrowia» w dziełach polskich klasyków pedagogiki społecznej – Heleny Radlińskiej, Aleksandra Kamińskiego, Ryszarda Wroczyńskiego”, Pedagogika Społeczna Nova, 1(1), s. 147-163. doi: 10.14746/psn.2021.1.09.