Segiet, K. (2022) „Od Redaktor Naczelnej”, Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), s. 9–10. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33909 (Udostępniono: 13 czerwiec 2024).