Czasopisma, R. (2022) „Spis treści”, Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), s. 5–8. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33913 (Udostępniono: 30 listopad 2023).