Słupska, K. (2022) „Sprawozdanie z XXXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej «Pedagogika w Uniwersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki», 13–17.09.2021, Poznań–Obrzycko”, Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), s. 196–199. doi: 10.14746/psn.2022.3.13.