Syrek, E. (2022) „Wiesław Ambrozik, Jerzy Modrzewski (red.), Stanisław Kowalski. Pamięć postaci uczonego i kontynuacje jego dorobku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021”, Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), s. 187–189. doi: 10.14746/psn.2022.3.11.