Theiss, W. (2022) „O ideowym dziedzictwie Heleny Radlińskiej. Przybliżenia”, Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), s. 13–31. doi: 10.14746/psn.2022.3.1.