Cichosz, M. (2022) „Problematyka wartości w pedagogice społecznej – pola poszukiwań. Refleksje wprowadzające”, Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), s. 33–46. doi: 10.14746/psn.2022.3.2.