Pilch, T. (2022) „Społeczne i polityczne uwarunkowania nierówności oświatowych w Polsce. Geneza – rozmiary – polityka bezczynności”, Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), s. 47–73. doi: 10.14746/psn.2022.3.3.