Budajczak, M. (2022) „Choć można o „niebie”, to słuszniej bodaj o «chlebie» – między wartościami a potrzebami z perspektywy pedagogiki społecznej”, Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), s. 95–106. doi: 10.14746/psn.2022.3.5.