Sroczyński, W. (2022) „Pedagogika społeczna wobec wartości”, Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), s. 107–120. doi: 10.14746/psn.2022.3.6.