Mosiek, P. (2022) „Szkoła, rynek pracy, wsparcie społeczne – dynamika zmian relacyjnych”, Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), s. 137–152. doi: 10.14746/psn.2022.3.8.