Syrek, E. (2023) „Styl życia w rodzinie – konteksty socjalizacji w obszarze zdrowia”, Pedagogika Społeczna Nova, 2(4), s. 55–68. doi: 10.14746/psn.2022.4.03.