Witkowski, L. (2023) „Wartości między kulturą symboliczną, życiem społecznym i tożsamością ludzką (tropy pedagogiczne z humanistyki stosowanej)”, Pedagogika Społeczna Nova, 2(4), s. 69–82. doi: 10.14746/psn.2022.4.04.