Barczykowska, A. (2023) „Aktualność koncepcji pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną Marii Łopatkowej”, Pedagogika Społeczna Nova, 2(4), s. 113–123. doi: 10.14746/psn.2022.4.07.