Kamińska, M. (2023) „Oblicza wolności edukacyjnej w perspektywie zmian oświatowych i społecznych. Między samowolą a zniewoleniem”, Pedagogika Społeczna Nova, 2(4), s. 99–111. doi: 10.14746/psn.2022.4.06.