Syrek, E. (2023) „Jerzy Modrzewski, Katarzyna Segiet, Agata Matysiak-Błaszczyk, Ewa Włodarczyk, Kamila Słupska, Astrid Tokaj, Maciej Zychowicz (red.), Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi. Jubileusz poznańskiej pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2022”, Pedagogika Społeczna Nova, 2(4), s. 167–171. doi: 10.14746/psn.2022.4.10.