[1]
E. Syrek, „Styl życia w rodzinie – konteksty socjalizacji w obszarze zdrowia”, psn, t. 2, nr 4, s. 55–68, luty 2023.