Segiet, Katarzyna. „Od Redaktor Naczelnej”. Pedagogika Społeczna Nova, t. 2, nr 3, czerwiec 2022, s. 9-10, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33909.