Słupska, Kamila. „Sprawozdanie Z XXXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów Im. Marii Dudzikowej «Pedagogika W Uniwersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki», 13–17.09.2021, Poznań–Obrzycko”. Pedagogika Społeczna Nova, t. 2, nr 3, czerwiec 2022, s. 196-9, doi:10.14746/psn.2022.3.13.