Syrek, Ewa. „Wiesław Ambrozik, Jerzy Modrzewski (red.), Stanisław Kowalski. Pamięć Postaci Uczonego I Kontynuacje Jego Dorobku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021”. Pedagogika Społeczna Nova, t. 2, nr 3, czerwiec 2022, s. 187-9, doi:10.14746/psn.2022.3.11.