Budajczak, Marek. „Choć można O „niebie”, to słuszniej Bodaj O «chlebie» – między wartościami a Potrzebami Z Perspektywy Pedagogiki społecznej”. Pedagogika Społeczna Nova, t. 2, nr 3, czerwiec 2022, s. 95-106, doi:10.14746/psn.2022.3.5.