Sroczyński, Wojciech. „Pedagogika społeczna Wobec wartości”. Pedagogika Społeczna Nova, t. 2, nr 3, czerwiec 2022, s. 107-20, doi:10.14746/psn.2022.3.6.