Redakcja Czasopisma. „Od Redaktor Naczelnej”. Pedagogika Społeczna Nova, t. 2, nr 4, luty 2023, s. 9-10, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/37310.