Redakcja Czasopisma. „Spis treści”. Pedagogika Społeczna Nova, t. 2, nr 4, luty 2023, s. 5-8, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/37312.