Kamińska, Małgorzata. „Oblicza wolności Edukacyjnej W Perspektywie Zmian oświatowych I społecznych. Między Samowolą a Zniewoleniem”. Pedagogika Społeczna Nova, t. 2, nr 4, luty 2023, s. 99-111, doi:10.14746/psn.2022.4.06.