Syrek, E. „Jerzy Modrzewski, Katarzyna Segiet, Agata Matysiak-Błaszczyk, Ewa Włodarczyk, Kamila Słupska, Astrid Tokaj, Maciej Zychowicz (red.), Pedagogika społeczna W służbie człowiekowi. Jubileusz poznańskiej Pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2022”. Pedagogika Społeczna Nova, t. 2, nr 4, luty 2023, s. 167-71, doi:10.14746/psn.2022.4.10.