Pressto.

Nagłowek strony

Redakcja

Rada naukowa

prof. dr, dr c.h. Byung Kwon Cheong, Hankuk University of Foreign Studies, Seul, Korea Południowa

dr hab. prof UMCS Józef Kość, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Polska

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

prof. Vera Mitrinović, Univerzitet u Beograda, Filološki Fakultet, Belgrad, Serbia

Gabriela Olchowa, Bańska Bystrzyca

dr hab. prof. UAM Andrzej Sieradzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo