Pressto.

Nagłowek strony

Historia czasopisma

„Poznańskie Studia Polonistyczne” ukazują się od roku 1973, pierwotnie jako czasopismo wspólne dla problematyki literaturoznawczej i językoznawczej, w 1994 roku rozdzielone na dwie serie: Literacką i Językoznawczą.

    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo